Idrottsskador

Idrottsskador

Det är lätt att drabbas av idrottsskador om någon del i ditt rörelsemönster inte funkar.

För att kunna prestera i din idrott måste du ha optimalt fungerande muskler, en muskel som är stel och svag kommer att begränsa ditt idrottande samtidigt som du riskerar att skada dig.

En stel/svag muskel riskerar att gå sönder vid stora belastningar som i slutet av en fotbollsmatch när kroppen är som tröttast. Omgivande muskler och leder riskerar också att skadas då de kompenserar för den svaga/stela muskeln.

T.ex. är det vanligt i fotboll att framsida lår bli för stark och stel pga. dålig rörlighetsträning och bålträning. Vilket gör att ländryggen och baksida lår överbelastas vid skott och snabba ruscher m.m. Muskler får jobba hårdare blir svaga,stela och bristningar i baksida lår, ryggsmärtor, hälsenebesvär o.s.v. är inte ovanligt. Samma sak om ena benet eller höften är svagare då kan motsatt sida överbelastas.

Aktivera – Optimera – Prestera

Jag kan hjälpa dig att hitta och åtgärda dina svaga rörelsemönster i kroppen för att minska risken för uppkomst av skador i ditt idrottande.

Helt enkelt aktivera och sedan optimera dina svaga länkar för att du ska kunna prestera i ditt idrottande.

Om du redan har en idrottskada så kan jag hjälpa dig med rehabilitering samt att arbeta bort svaga länkar så att en tillbakagång till idrottandet kan ske på bästa sett.